Curs electroterapie pentru fizioterapeuți

Tema curs: Bazele practice ale electroterapiei în terapia de recuperare

Grup ţină: Fizioterapeuți  (fiziokinetoterapeuţi, kinetoterapeuţi, balneo-fiziokinetoterapeuţi, prof. C.F.M., ), medici, asistenţi medicali fizioterapie cu studii superioare, osteopaţi, chiropracticieni şi terapeuţi ocupaţionali licenţiaţi

Obiective: la sfârşitul cursului participanţii vor fi capabili să:
– descrie principalele forme de curenţi folosiţi în electroterapie
– enumere indicaţiile şi contraindicaţiile curenţilor folosiţi în electroterapie
– aplice conduita terapeutică în cazul dat
– evalueze efectele curentului aspura cazului dat
– descrie efectele ultrasunetelor şi impactul lor biologic
– enumere indicaţiile şi contraindicaţiile ultrasunetelor
– aplice conduita terapeutică în cazul dat
– evalueze efectele ultrasunetelor aspura cazului dat

Descriere: Curs de electroterapie, dedicat viitorilor prescriptori / executanți de programe fiziokinetoterapeutice ce folosesc curenţi şi ultrasunete în terapia de recuperare. Cursul este susținut în format FIZIC.

Conţinut:
– Bazele teoretice şi practice ale electricităţii
– Bazele teoretice şi practice ale electroterapiei
– Curentul Trabert
– Curenţii diadinamici
– Curenţii TENS
– Curenţii galvanici
– Curenţii de medie frecvenţă interferentiali IFM
– Curenţii de medie frecvenţă modulaţi în amplitudine AMF
– Ultrasunetele
– Indicaţii, contraindicaţii şi metodologia de aplicare a electroterapiei
– Aplicaţii în recuperare şi secheme de tratament

Metode de formare:
– centrate pe formator: prelegerea, demonstraţia, studiul de caz,
– centrate pe grup: brainstorming, lucrul în grupe mici, jocul de rol

Materiale: flipchart, videoproiecţie, electrostimulatoare, combine electroterapie şi ultrasunete, electrozi, suport de curs în format digital

Timp: 15 ore, 3 zile (ziua 1: 9-17.30, ziua 2: 9-17.30, ziua 3: 9-12)

Evaluarea: se va realiza la finalul cursului pentru a masura progresul şi atingerea obiectivelor stabilite anterior.

Certificatele de absolvire sunt eliberate de organizator şi de formator profesional autorizat în “tehnici şi mijloace de terapii fizicale” Fizioterapeut Drd. Onu Ilie şi sunt recunoscute de Şcoala Naţională de Sanatate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti. Cursul este crediat EMC cu 15 credite, nr. 36/02.02.2022 în REGISTRUL NAŢIONAL al formelor de educaţie medicală continuă pentru anul 2022.