Curs electrostimulare

Tema: Curs electrostimulare în recuperare şi remodelare corporală.
Grup ţina: tenicieni maseuri, asistenţi medicali cu studii postliceeale şi superioare, kinetoterapeuti, profesionişti wellnes , SPA şi beauty.
Obiective: la sfarşitul cursului participanţii vor fi capabili să:
– descrie principalele forme de curenţi folosiţi în electrostimulare
– enumere indicaţiile şi contraindicaţiile curenţilor folosiţi în electrostimulare
– aplice conduita terapeutică în cazul dat
– evalueze efectele curentului aspura cazului dat
Descriere:
Curs de electrostimulare cu curenţi TENS şi EMS dedicat nivelului de calificare profesională nivel III, dar poate fi accesat şi de nivelul IV pentru a-şi ridica nivelul de pregatire profesională. Cursul asigură noţiuni teoretice şi practice folosirii electrostimulatoarelor comerciale de orice tip, pentru a le utiliza corect şi cu riscuri minime pe pacienţi (clienţi) în remodelarea corporală, estetică, cât şi în terapia de recuperare a diferitelor afecţiuni musculo-scheletale.
Conţinut:
– Bazele teoretice şi practice ale electricităţii
– Bazele teoretice şi practice ale electroterapiei
– Curenţii EMS
– Curenţii TENS
– Curenţii KOTZ
– Indicaţii, contraindicaţii ale electrostimulării
– Aplicaţii în recuperare
– Aplicaţii în remodelare corporală
Metode de formare:
– centrate pe formator: prelegerea, demonstraţia, studiul de caz,
– centrate pe grup: brainstorming, lucrul în grupe mici, jocul de rol
Materiale: flipchart, videoproiecţie, electrostimulatoare, electrozi, suport de curs în format digital
Timp: 12 ore
Evalarea: se va realiza la finalul cursului pentru a masura progresul şi atingerea obiectivelor stabilite anterior.
Certificatele de absolvire sunt eliberate organizatorul cursului şi de formator profesional autorizat în: “tehnici si mijloace de terapii fizicale” Fizioterapeut Drd. Onu Ilie şi sunt recunoscute de  Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.